Komárno

Námestie Európy

je skutočne prekrásne námestie. Pozostávajúce z viacerých domov reprezentujúcich jednotlivé európske štáty. Uvidíte tu architektúru stavieb v Holansku, Maďarsku, Lichtenštajsku, Španielsku a aj mnoho ďaľších štátov. V prípade, že by vám daný dom skutočne nič nehovoril, pozrite sa na malé štítky nad dverami domov, ktoré vám prezradia, o aký štát ide.

Múzeum maďarského spisovateľa Móra Jókaiho (1825-1904)

Mór Jókai bol romantickým románopiscom, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj maďarskej prózy. V roku 1848 sa postavil na čelo revolučnej maďarskej mládeže.

Expozícia je súčasťou Podunajského múzea v Komárne

Hrad

Komplex fortifikačných stavieb tvoriaci pevnostný systém je situovaný v Podunajskej rovine pri sútoku Dunaja a Váhu. Pevnosť Komárno bola postavená na mieste bývalého stredovekého hradu. Galérie obrázkov.

Termálne kúpalisko

7.1.1967 o tretej popoludní dostalo Komárno od prírody vzácny dar – liečivú termálnu vodu. Dvadsaťčlenná skupina gbelských vŕtačov objavila v hĺbke 1224 metrov 54 °C teplý prameň s výdatnosťou 17 litrov za sekundu. Termálne Kúpalisko v Komárne je vybudované na ploche 2,5 ha. Má dva aktívne termálne pramene s teplotou vody 45 °C a 30 °C. Tieto minerálne vody majú priaznivé účinky na kĺbové, reumatické a ženské choroby.